Typy elektronického podpisu - dotazy

Obsah

Co to je kvalifikovaný elektronický podpis?

Kvalifikovaný elektronický podpis je nejsilnější kategorie elektronického podpisu postavená v rámci EU na roveň ručnímu podpisu. K podepisování nestačí jen kvalifikovaný certifkát a počítač, ale navíc další bezpečnostní hardwarový prvek. U nás je tato kategorie však povinná jen pro úřady komunikující směrem k občanům, od občanů směrem k úřadům kvalifikovaný podpis nutný není (možný ovšem je).

Více o pojmu kvalifikovaný elektronický podpis.

Co to je zaručený elektronický podpis?

Zaručený elektronický podpis je digitální podpis založený na certifikátech. Je-li založený na kvalifikovaném certifikátu, už se jedná o uznávaný elektronický podpis způsobilý ke komunikaci občana s úřady. Je-li doplněn navíc bezpečnostním prvkem, jedná se dokonce o nejsilnější, kvalifikovaný elektronický podpis (kterým musí komunikovat úřady směrem k občanům).

Více o pojmu zaručený elektronický podpis.

Co to je zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu?

Zaručený elektronický podpis může používat libovolný certifikát, např. od zahraniční autority z USA, která držitele ověří jen velmi zkratkovitě. Naopak při použití kvalifikovaného certifikátu vydávaného domácími kvalifikovanými poskytovateli je držitel ověřen osobně proti dokladům totožnosti. Jedná se o první kategorii, která už spadá pod uznávaný elektronický podpis nutný ke komunikaci s úřady.

Více o pojmu ZEP-ZKC.

Co to je kvalifikovaný certifikát?

Jedná se podpisový certifikát , který za účelem digitálního podepisování povystavil kvalifikovaný poskytovatel (u nás I.CA, eIdentity, Česká pošta) a to po fyzickém ověření totožnosti žadatele proti dokladu totožnosti. Kvalifikovaný certifikát je nezbytný pro uznávaný elektronický podpis a pro kvalifkovaný elektronický podpis.

Více o pojmu kvalifikovaný certifikát.

Co to je komerční certifikát?

Komerční certifikáty jsou zákonem nijak neupravené certifikáty, které u nás vystavují kvalifikovaní poskytovatelé (I.CA, eIdentity, Česká pošta). Někdy jsou mezi ně řazeny i certifikáty vystavované bankami svým klientům.

Použití komerčních certifikátů je volnější a lze je kupříkladu použít coby přihlašovací certifikáty u webových portálů, což je často i technicky blokováno u kvalifikovaných certifikátů.

Přihlašování se totiž děje pomocí skrytého podepisování mezi prohlížečem (např. Google Chrome) a webovým serverem, tedy technicky jde o digitální podpis, legislativně a fakticky však o podpis nejde, protože člověk nevidí, co podepisuje.

Naopak technicky a fakticky je možné podepisovat s oběma typy certifikátů, ovšem podpis komerčním certifikátem neuzná státní správa - zákon jí to nedovoluje. Podpis komerčním certifikátem ale může uznávat obchodní partner.

V některých případech se nelze vyhnout nutnosti vlastnit certifikáty oba (komerční i kvalifikovaný).

Více o pojmu komerční certifikát.

Co to je uznávaný elektronický podpis?

Jedná se legislativní kategorii definovanou § 6 zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, která spojuje dvě kategorie:

Význam uznávaného elektronického podpis spočívá v tom, že právě tato úroveň je nutná pro komunikaci soukromých osob směrem k úřadům.

Více o pojmu uznávaný elektronický podpis.

Co to je certifikovaný elektronický podpis?

Nejedná se ani o legislativní ani technický pojem. Tento laický pojem lze patrně ztotožnit se zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu - ZAREP-ZKC.

© David Navara, nuabi, s.r.o. ~ rev. 31.03.2020 01:33 ~ Kopírovat jen s uvedením zdroje: www.elektronicky-podpis.info.

NAVRCHOLU.cz


Využijte služby INOXI: Zřízení elektronického podpisu v pohodlí Vaší kanceláře bez nutnosti návštěvy pošty. Nebo bez dopravy vzdálená asistence a instalace po celé ČR. Obojí včetně kompletní instalace a zaškolení.