Kompendium elektronického podpisu

Váš průvodce do nové dimenze podepisování

Co to je elektronický podpis?

Elektronický podpis má patrně dle svého názvu v elektronickém prostředí nahrazovat rukou psaný podpis. To je však poněkud zavádějící. Elektronický podpis totiž dnes a denně realizuje to, co rukou psaný podpis nikdy nedokáže - zajistit nezměnitelnost a nefalšovatelnost textu, který podepisujete.

Rukou psaný podpis je ze své podstaty jen další text volně připojený k jinému textu. Lze jej relativně snadno odstřihnout (oscanovat) a připojit k jinému textu. Rukou psaným podpisem můžete podepsat bianco směnku, do které Váš věřitel kdykoliv později doplní částku.

Elektronický podpis se k textu nepřipojuje, elektronický podpis se z textu vypočítává podle privátního klíče podepisující osoby. Žádné následné upravování podepsaného textu nepřipadá v úvahu ani teoreticky. Celá teorie stojí na tom, že současnými výpočetními prostředky a znalostmi by pozměňování textu, resp. podvodné získání privátního podpisového klíče trvalo déle, než je stáří vesmíru. Elektronicky podepsaná bianco směnka tak zůstává navždy prázdná.

Každý elektronický podpis téhož vlastníka je u každého dokumentu jedinečný. Je ale naprosto jinak jedinečný, než jak jedinečné jsou mírně odlišné varianty Vašeho ručního podpisu zde a tam. Je asi tak jedinečný, jakoby ruční podpepisování mělo znamenat, že opíšete celý podepisovaný text vlastním rukopisem.

S trochou nadsázky můžeme říct, že elektronický podpis vlastně vůbec není podpis. Elektronický podpis je v první řadě shrnutí obsahu podepisovaného dokumentu do jednoho čísla (byť do poněkud většího a do rafinovaně zašifrovaného čísla). Až teprve v druhé řadě umožňuje elektronický podpis identifikovat osobu, která toto číselné shrnutí textu provedla.

Poznámka: Má-li být výše uvedené zcela přesné, platí to pouze pro digitální podpis, resp. zaručený elektronický podpis. Ovšem právě tyto dvě kategorie (považované za totožné) má běžný uživatel na mysli, když poněkud nesprávně mluví o tzv. elektronickém podpisu. I proto vznikla rozsáhlá kapitola o pojmech.

Smysl kompendia

Toto kompendium vzniklo pro zájemce o zřízení elektronického podpisu a vzniklo na základě zkušeností při zřizování elektronického podpisu našim klientům, na základě skutečného vnímání problematiky elektronických podpisů ze strany běžných uživatelů.

S přihlédnutím k výše popsané jedinečnosti elektronického podpisu, prosím přijměte poněkud větší rozsah tohoto kompendia, které sico bylo vytvářeno jako stručné, avšak mělo být i úplné. Záměrem bylo podat nejmenší možný text, který ještě umožní

  • vyzkoušet si (maximálně s pomocí kalkulačky), jak elektronický podpis skutečně "podepisuje"
  • zorientovat se v legislativních pojmech, které onu jedinečnou technologii vyprovází do reálného světa se soudně vymahatelnými reálnými vztahy.

Obsah kompendia

Celé kompendium je členěno do tří oddílů:

  • Časté dotazy - Inspirativní reálné dotazy získané od uživatelů či z internetových vyhledávačů, dotazy, které de-facto formovaly oba následné oddíly.
  • Pojmy - Kompletní výčet zejména legislativních pojmů spojených s elektronickým podpisem, které bez pečlivé analýzy budí dojem až chaosu (neoprávněně). Technické pojmy jsou rozvedeny buď v tomto oddíle nebo v oddíle následném.
  • Krypto-úvod - Pokus o maximálně zjednodušené vysvětlení procesu elektronického podepisování, které ale zásadně přesněji odpovídá realitě než pouhá ikonografika s obrázky klíčů na Wikipedii a přitom si vystačí pouze s kalkulačkou.

© David Navara, nuabi, s.r.o. ~ rev. 10.03.2021 14:43 ~ Kopírovat jen s uvedením zdroje: www.elektronicky-podpis.info.


Využijte služby INOXI: Zřízení elektronického podpisu v pohodlí Vaší kanceláře bez nutnosti návštěvy pošty. Nebo bez dopravy vzdálená asistence a instalace po celé ČR. Obojí včetně kompletní instalace a zaškolení.

Kompendium razítko


Podpis plnícím perem