Certifikát

pro elektronický podpis

Zaručený elektronický podpis

Stručně

Legislativní i technický pojem. Certifikace veřejných klíčů je doplňková technologie v rámci digitálního podpisu (resp. zaručeného el. podpisu) umožňující zaručit autorství podpisu.

Definice

Nařízení eIDAS v čl. 3 odst 14 říká: „certifikátem pro elektronický podpis" se rozumí elektronické potvrzení, které spojuje data pro ověřování platnosti elektronických podpisů s určitou fyzickou osobou a potvrzuje alespoň jméno nebo pseudonym této osoby;

Komentář

Přeložme: „data pro ověřování platnosti elektronických podpisů" jsou veřejný klíč. Certifikát tedy garantovaně přiřazuje tento veřejný klíč určité osobě. Lze se podivit nad tím, že osoba může být dle definice označena i jen pseudonymem, v ČR však nikdo ani kvalifikovaný ani komerční certifikát na pseudonym nikomu nevystaví.

Certifikát jsou zpravidla podepsaná data sestávající z veřejného klíče fyzické osoby a z identifikačních údajů osoby, když souhrnná data elektronicky podepíše (elektronicky potvrdí) certifikační autorita (privátním klíčem certifikační autority) poté, co ověří identitu fyzické osoby, která prohlásí, že daný veřejný klíč jí patří.

Certifikát je obvykle veřejný a obvykle obsahuje tyto osobní údaje jeho držitele:

  • jméno a příjmení
  • e-mailová adresa
  • společnost / zaměstnavatel / firma
  • pozice ve společnosti
  • identifikátor MPSV (namísto rodného čísla)

Certifikáty můžeme rozdělit na kvalifikované a ty ostatní (nekvalifikované).

Více o smyslu certifkace a obsah certifikátů se můžete dočíst v Krypto-úvodu.

© David Navara, nuabi, s.r.o. ~ rev. 18.02.2020 00:20 ~ Kopírovat jen s uvedením zdroje: www.elektronicky-podpis.info.

NAVRCHOLU.cz


Využijte služby INOXI: Zřízení elektronického podpisu v pohodlí Vaší kanceláře bez nutnosti návštěvy pošty. Nebo bez dopravy vzdálená asistence a instalace po celé ČR. Obojí včetně kompletní instalace a zaškolení.