Kvalifikovaný elektronický podpis

Nejvyšší třída

Kvalifikovaný elektronický podpis

Stručně

Legislativní pojem. Kvalifikovaný elektronický podpis je elektronický podpis, který nelze podvodně vyjmout z jedné zprávy a vložit do jiné a navíc zaručuje, že byl vytvořen osobou, na jejíž jméno zní. Zcizení je prakticky vyloučeno.

Definice

Nařízení eIDAS v čl. 3 odst 12 definuje, že „kvalifikovaným elektronickým podpisem" se rozumí zaručený elektronický podpis, který je vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů a který je založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy.

Komentář

Příklad: Typický podpis založený na certifikátu z pošty (PostSignum), k jehož vytvoření a zejména každodennímu použití je ovšem nutný hardwarový prostředek (USB klíčenka nebo čipová karta s USB čtečkou).

Jedná se o nejsilnější kategorii elektronického podpisu, která navazuje na dvě slabší kategorie tak, že kvalifikovaný podpis má poté tyto vlastnosti:

  • podepsaný dokument se nezměnil, resp. změna textu je ihned odhalitelná (vlastnost už zaručeného podpisu)
  • podpis je založen na certifikátu, který byl vydán vlastníkovi až po důkladném ověření státem kontrolovanou certifikační autoritou (vlastnost už podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu)
  • podpis skutečně s nejvyšší mírou jistoty vytvořil vlastník certifikátu, neboť jeho privátní klíč je nezkopírovatelný z USB klíčenky i z čipové karty (z kvalifikovaného prostředku - vlastnost jen kvalifikovaného podpisu)

Kvalifikovaný elektronický podpis je dle čl. 25 eIDAS postaven na roveň vlastnoručnímu podpisu v rámci celé EU.

Dle § 5 našeho ZSVD musí veřejnoprávní instituce používat pouze tento nejsilnější podpis. Soukromé osoby mohou používat buď tento podpis nebo o něco slabší podpis.

© David Navara, nuabi, s.r.o. ~ rev. 30.06.2021 23:11 ~ Kopírovat jen s uvedením zdroje: www.elektronicky-podpis.info.


Využijte služby INOXI: Zřízení elektronického podpisu v pohodlí Vaší kanceláře bez nutnosti návštěvy pošty. Nebo bez dopravy vzdálená asistence a instalace po celé ČR. Obojí včetně kompletní instalace a zaškolení.

Kompendium razítko


Podpis plnícím perem