Kvalifikovaný certifikát

pro elektronický podpis

Zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu

Stručně

Legislativní pojem. Kvalifikovaný certifikát veřejného klíče vydává státem dozorovaná certifikační autorita tak, že s maximální mírou spolehlivosti svazuje autora elektronického podpisu s určitou osobou.

Definice

Nařízení eIDAS v čl. 10 odst. 15 říká: „kvalifikovaným certifikátem pro elektronický podpis" se rozumí certifikát pro elektronický podpis, který je vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a splňuje požadavky stanovené v příloze I;

Komentář

V první řadě tedy kvalifikovaný certifikát může vydávat pouze kvalifikovaný poskytovatel. Kvalifikovanými poskytovateli jsou u nás: I.CA, Česká pošta (PostSignum) a eIdentity. Kvalifikovaní poskytovatelé v EU jsou uvedeni na stránce Evropské komise.

Povinností (dle čl. 24 eIDAS) kvalifikovaného poskytovatele při vydávání kvalifikovaných certifikátů je povinnost ověřit „v souladu s vnitrostátním právem totožnost... fyzické nebo právnické osoby".

Příloha I. nařízení eIDAS pak dále vypočítává požadavky na kvalifikovaný certifikát, tyto požadavky však zcela běžně splňují i certifikáty vydávané certifikačními autoritami po celém světě.

Kvalifikovaný certifikát pak slouží k vytváření zaručených elektronických podpisů založených na kvalifikovaném certifikátu.

© David Navara, nuabi, s.r.o. ~ rev. 11.03.2020 00:39 ~ Kopírovat jen s uvedením zdroje: www.elektronicky-podpis.info.


Využijte služby INOXI: Zřízení elektronického podpisu v pohodlí Vaší kanceláře bez nutnosti návštěvy pošty. Nebo bez dopravy vzdálená asistence a instalace po celé ČR. Obojí včetně kompletní instalace a zaškolení.

Kompendium razítko


Podpis plnícím perem