Uznávaný elektronický podpis

Česká legislativní zkratka

Uznávaný elektronický podpis

Stručně

Specificky český legislativní pojem - zkratka užívaná v zákonech upravujících elektronické podepisování, včetně úpravy podepisování v komunikaci soukromých osob vůči úřadům. V současnosti odpovídá ZAREP-ZKC.

Definice

§ 6 ZSVD říká, že: „Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis."

Komentář

Jelikož kvalifikovaný elektronický podpis musí být dle současné definice v eIDAS „zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu", je uvedení kvalifikovaného elektronického podpis v definici uznávaného podpisu jaksi nadbytečné. Je to však definice robustní vůči změnám a je srozumitelná.

Uznávaný elektronický podpis je tedy sloučením dvou předchozích kategorií, tedy zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu:

Zásadní význam uznávaného podpisu v českém právu tkví v tom, že jím musí soukromé osoby podepisovat vůči úřadům, slovy § 6 ZSVD: „K podepisování elektronickým podpisem lze použít pouze uznávaný elektronický podpis, podepisuje-li se elektronický dokument, kterým se právně jedná vůči veřejnoprávnímu podepisujícímu nebo jiné osobě v souvislosti s výkonem jejich působnosti."

Ještě jinak řečeno: soukromé osoby mohou, ale nemusí, používat kvalifikované prostředky, v každém přídě však musí mít kvalifikovaný certifikát.

© David Navara, nuabi, s.r.o. ~ rev. 18.02.2020 00:29 ~ Kopírovat jen s uvedením zdroje: www.elektronicky-podpis.info.

NAVRCHOLU.cz


Využijte služby INOXI: Zřízení elektronického podpisu v pohodlí Vaší kanceláře bez nutnosti návštěvy pošty. Nebo bez dopravy vzdálená asistence a instalace po celé ČR. Obojí včetně kompletní instalace a zaškolení.