Uznávaný elektronický podpis

česká legislativní zkratka

Uznávaný elektronický podpis

Stručně

Uznávaný elektronický podpis je specifický český pojem - legislativní zkratka užívaná v zákonech upravujících elektronické podepisování. Nejvýznamnější použití uznávaného el. podpisu je v úpravě podepisování soukromých osob vůči úřadům (§ 6 ZSVD). V současnosti uznávaný el. podpis odpovídá kategorii ZAREP-ZKC.

Definice

§ 6 ZSVD říká, že: „Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis."

Komentář

Jelikož kvalifikovaný elektronický podpis musí být dle současné definice v eIDAS „zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu", je uvedení kvalifikovaného elektronického podpisu v definici uznávaného podpisu jaksi nadbytečné (druhá polovina definice je už automaticky obsažena v první polovině definice). Je to však definice robustní vůči změnám a je srozumitelná.

Uznávaný elektronický podpis zahrnuje obě dříve probrané kategorie rozlišené dle prostředku, jde tedy o zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu:

Zásadní význam uznávaného podpisu v českém právu tkví v tom, že jím musí soukromé osoby podepisovat vůči úřadům, slovy § 6 ZSVD: „K podepisování elektronickým podpisem lze použít pouze uznávaný elektronický podpis, podepisuje-li se elektronický dokument, kterým se právně jedná vůči veřejnoprávnímu podepisujícímu nebo jiné osobě v souvislosti s výkonem jejich působnosti."

Ještě jinak řečeno: soukromé osoby (vůči úřadům) mohou, ale nemusí, používat kvalifikované prostředky, v každém přídě však musí mít kvalifikovaný certifikát.

© David Navara, nuabi, s.r.o. ~ rev. 06.12.2022 22:32 ~ Kopírovat jen s uvedením zdroje: www.elektronicky-podpis.info.


Využijte služby INOXI: Zřízení elektronického podpisu v pohodlí Vaší kanceláře bez nutnosti návštěvy pošty. Nebo bez dopravy vzdálená asistence a instalace po celé ČR. Obojí včetně kompletní instalace a zaškolení.

Kompendium razítko


Podpis plnícím perem