Nekvalifikovaný certifikát

pro elektronický podpis

Zaručený elektronický podpis založený na nekvalifikovaném certifikátu

Stručně

Doplňkový pojem kvazilegislativní. Certifikát, který svazuje autora podpisu s elektronickým podpisem pouze s malou mírou spolehlivosti, někdy i s nulovou (např testovací certifikát), ale někdy i s vysokou (např. komerční certifikát)

Definice

Všechny certifikáty, které nejsou kvalifikované.

Komentář

Není legislativní pojem, označili jsme tak pro snazší vysvětlení zbytkovou třídu všech certifikátů, které nejsou kvalifikované.

Nekvalifikovaný certifikát je takový, který nesplňuje nějakou podmínku kvalifikovaného certifikátu, což je zpravidla proto, že ho vystavil někdo jiný, než kvalifikovaná poskytovatel (I.CA, Česká pošta, eIdentity).

Mohou to být:

 

  • Testovací certifikáty (tzv. self-signed), které si zkušenější uživatel vystaví ve Windows sám sobě.
  • Certifikáty certifikačních autorit mimo EU, které vystaví fyzické osobě certifikát třeba jen na základě autentifikace e-mailem.
  • Cerfikáty domácích bank, které vystavují banky svým klientům pro práci s online bankovnictvím.
  • Mohou to být ale i certifikáty domácích kvalifikovaných certifikačních autorit, které z nějakého důvodu nemají podléhat legislativní regulaci.
Poslední typ nebo i poslední dva typy se obvykle označují jako tzv. komerční certifikáty.

 


Podpis plnícím perem