Prostředek

pro vytváření elektronických podpisů

Zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu

Stručně

Legislativní pojem "prostředek" směřuje na rozlišování úrovně bezpečnosti elektronického podpisu podle toho, je-li digitální podpis vypočítáván ve specializovaném hardwaru nebo v běžném počítači.

Definice

Definice z nařízení eIDAS v čl. 10 odst. 22 uvádí: „prostředkem pro vytváření elektronických podpisů" se rozumí konfigurované programové vybavení nebo technické zařízení, které se používá k vytváření elektronických podpisů;

Komentář

Prostředky jsou pak dále legislativně rozděleny na kvalifikované a (logicky) na ty ostatní (označme je nekvalifikované). Už sama definice toto rozdělení naznačuje: programové vybavení bývá nekvalifikovaný prostředek a technické zařízení bývá kvalifikovaný prostředek.

Význam rozlišení kvalifikovaného a nekvalifikovaného prostředku dále uplatní v tom, že pro (prostý) uznávaný podpis stačí nekvalifikovaný prostředek, kdežto pro kvalifikovaný podpis je vyžadován výhradně kvalifikovaný prostředek.

© David Navara, nuabi, s.r.o. ~ rev. 30.06.2021 23:31 ~ Kopírovat jen s uvedením zdroje: www.elektronicky-podpis.info.


Využijte služby INOXI: Zřízení elektronického podpisu v pohodlí Vaší kanceláře bez nutnosti návštěvy pošty. Nebo bez dopravy vzdálená asistence a instalace po celé ČR. Obojí včetně kompletní instalace a zaškolení.

Kompendium razítko


Podpis plnícím perem