Elektronický podpis

Přední nejasný pojem

Ele

Stručně

Legislativní pojem. Elektronický podpis je jakýkoliv podpis založený na bitech a bajtech (resp. na jedničkách a nulách, prostě elektronický, digitální, virtuální). Pozor: v běžném hovoru se však pojmem "elektronický podpis" míní pouze zaručený elektronický podpis založený alespoň na komerčním certifikátu.

A ještě jednou pozor: Sousloví "zřídit si elektronický podpis" je nešťastné, protože takové "zřízení" obvykle znamená 2-3 dny vyřizování nebo několik tisíc Kč a mnozí se obávají, že tento náklad budou muset absolvovat pro každý podpis. Ve skutečnosti se náročně či draze zřizuje kvalifikovaný podpisový certifikát, ale jednotlivý podpis už nestojí nic a jeho časová náročnost je 5-30 sekund.

Definice

Nařízení eIDAS v čl. 3, odst. 10 uvádí: „elektronickým podpisem" se rozumí data v elektronické podobě, která jsou připojena k jiným datům v elektronické podobě nebo jsou s nimi logicky spojena a která podepisující osoba používá k podepsání;

Komentář

Definice vytyčuje jen velmi obecnou základní charakteristiku elektronického podpisu - že má být elektronický (a že má být používán tak, jako je používán vlastnoruční podpis). Tuto charakteristiku samozřejmě splňují i všechny silnější formy elektronického podpisu - zaručené elelktronické podpisy, jimž se budeme věnovat dále. Ovšem takto bezbřehou definici splňují i podpisy, u kterých by to jen málokdo čekal (např. e-mailová signatura), a ty jsou proto zařazovány do kategorie tzv. prostých elektronických podpisů.

To, co odděluje obě uvedené podkategorie, je technologie digitálních podpisů a tu rozebereme jako první.

 

© David Navara, nuabi, s.r.o. ~ rev. 30.06.2021 23:16 ~ Kopírovat jen s uvedením zdroje: www.elektronicky-podpis.info.


Využijte služby INOXI: Zřízení elektronického podpisu v pohodlí Vaší kanceláře bez nutnosti návštěvy pošty. Nebo bez dopravy vzdálená asistence a instalace po celé ČR. Obojí včetně kompletní instalace a zaškolení.

Kompendium razítko


Podpis plnícím perem