Elektronický podpis prostý

Když i signatura v e-mailu je podpis.

Elektronický podpis prostý

Stručně

Prostý elektronický podpis je podpis, který lze vyjmout z jedné zprávy/z jednoho dokumentu a (podvodně) vložit do jiné zprávy/do jiného dokumentu. U prostého elektronického podpisu nelze zaručit, že jej připojila ta osoba, k níž se podpis hlásí. (Je to pomocný pojem - ani legislativní, ani technický.)

Definice

Elektronický podpis prostý je elektronický podpis, který nepoužívá technologii digitálního podpisu. Je to elektronický podpis, který není zaručený.

Komentář

Již uvedná a téměř bezbřehá definice elektronického podpisu z nařízení eIDAS poněkud překvapivě zahrnuje např. oscanovaný ruční podpis nebo podpis/signaturu e-mailu automaticky připojovanou např. v programu Microsoft Outlook. Podle některých názorů zahrnuje dokonce i zadání PIN kódu do nějakého zařízení nebo zaškrtnutí políčka „Souhlasím" (např. při objednávce na e-shopu), tedy bez jakkoliv uvedeného jména.

Takto široce pojatá legislativní definice naprosto neodpovídá běžnému významu pojmu „elektronický podpis". Úřednice finančního úřadu, která Vás vyzve slovy: „...nebo to můžete poslat podepsané elektronickým podpisem", rozhodně nemá na mysli, že na konec e-mailu napíšete Vaše jméno. Proto je vhodné kategorii elektronických podpisů bez přívlastků označovat jako „elektronický podpis prostý". Naopak to, co běžně chápeme pod pojmem „elektronický podpis", začíná pro IT technology na úrovni zaručeného podpisu a pro běžného uživatele až na úrovni uznávaného podpisu.

Podle zákona však i tento prostý elektronický podpis má na základě §7 ZSVD (tam je označen jako "jiný typ elektronického podpisu") váhu vlastnoručního podpisu v případech, kdy jedná podepisující soukromá osoba vůči jiné soukromé osobě. To je překvapivé. Z jedné strany je tedy na místě jistá opatrnost už při výměně e-mailů, které obsahují patičku připomínající podpis. Z druhé strany to však jistě nechcete být právě Vy, kdo tento pionýrský způsob podepisování prostým elelektronickým podpisem, resp. závazky z takto prostě podepsaného jednání dokáže vymoci před soudy (parafrázováno varování odtud).

Možná až poněkud přísně se ve stejné kategorii prostých podpisů spolu s e-mailovou signaturou objevuje i biometrický podpis, který je však zjevně autentičtější a bude rozebrán dále. Odborná veřejnost jej však jako prostý označuje a skutečně se nejedná o zaručený elektronický podpis.

© David Navara, nuabi, s.r.o. ~ rev. 02.04.2021 20:22 ~ Kopírovat jen s uvedením zdroje: www.elektronicky-podpis.info.


Využijte služby INOXI: Zřízení elektronického podpisu v pohodlí Vaší kanceláře bez nutnosti návštěvy pošty. Nebo bez dopravy vzdálená asistence a instalace po celé ČR. Obojí včetně kompletní instalace a zaškolení.

Kompendium razítko


Podpis plnícím perem