Elektronický podpis prostý

Když i signatura v e-mailu je podpis.

Elektronický podpis prostý

Stručně

Pomocný pojem. Elektronický podpis, který lze vyjmout z jedné zprávy/dokumentu a (podvodně) vložit do jiné zprávy/dokumentu a u kterého nelze zaručit, že jej připojila ta osoba, k níž se podpis hlásí.

Definice

Elektronický podpis, který nepoužívá technologii digitálního podpisu. (Tedy elektronický podpis, který není zaručený.)

Komentář

Již uvedná a téměř bezbřehá definice elektronického podpisu z nařízení eIDAS poněkud překvapivě zahrnuje např. oscanovaný ruční podpis nebo podpis/signaturu e-mailu automaticky připojovanou např. v programu Microsoft Outlook. Podle některých názorů zahrnuje dokonce i zadání PIN kódu do nějakého zařízení nebo zaškrtnutí políčka „Souhlasím" (např. při objednávce na e-shopu), bez jakkoliv uvedeného jména.

Takto široce pojatá legislativní definice naprosto neodpovídá běžnému významu pojmu „elektronický podpis". Úřednice finančního úřadu, která Vás vyzve slovy: „...nebo to můžete poslat podepsané elektronickým podpisem", rozhodně nemá na mysli, že na konec e-mailu napíšete Vaše jméno. Proto je vhodné kategorii elektronických podpisů bez přívlastků označovat jako „elektronický podpis prostý". Naopak to, co běžně chápeme pod pojmem „elektronický podpis" začíná pro IT technology na úrovni zaručeného podpisu a pro všechny ostatní až na úrovni uznávaného podpisu.

Legálně má však i tento prostý elektronický podpis na základě §7 ZSVD (tam označen jako "jiný typ elektronického podpisu"), a to opět poněkud překvapivě, váhu vlastnoručního podpisu tehdy, jedná-li podepisující soukromá osoba vůči jiné soukromé osobě. Z jedné strany je tedy na místě jistá opatrnost už při výměně e-mailů, které nesou patičku připomínající podpis. Z druhé strany to však jistě nechcete být právě Vy, kdo tento pionýrský způsob elektronického podepisování, resp. důsledky takto prostě podepsaného jednání dokáže vymoci před domácími soudy (parafrázováno varování odtud).

Možná až poněkud přísně se ve stejné kategorii prostých podpisů spolu s e-mailovou signaturou objevuje i biometrický podpis, který je však zjevně autentičtější a bude rozebrán dále. Odborná veřejnost jej však jako prostý označuje a skutečně se nejedná o zaručený elektronický podpis.

© David Navara, nuabi, s.r.o. ~ rev. 27.05.2020 00:48 ~ Kopírovat jen s uvedením zdroje: www.elektronicky-podpis.info.

NAVRCHOLU.cz


Využijte služby INOXI: Zřízení elektronického podpisu v pohodlí Vaší kanceláře bez nutnosti návštěvy pošty. Nebo bez dopravy vzdálená asistence a instalace po celé ČR. Obojí včetně kompletní instalace a zaškolení.

Kompendium razítko


Podpis plnícím perem