Základní šifrování

Šifra

V pozadí elektronického podepisování je šifrování, proto jím výklad začíná. Je pravda, že s elektronickým certifikátem lze nejen podepisovat, ale i šifrovat a pak se uplatní dvě šifrování jdoucí jakoby přes sebe, o tom zcela na závěr.

Nejznámější jednoduchou šifrou je patrně tzv. Caesarova šifra. Jedná se o posun písmen v abecedě.

Příklad:

AHOJ => BIPK

Snadno lze porozumět této šifře, pokud uvážíme číselné hodnoty písmen abecedy, např. podle standardní ASCII tabulky, kterou používají počítače:

A B C D E F G H I J
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
K L M N O P Q R S T 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
U V W X Y Z
85 86 87 88 89 90

Neboť potom

AHOJ = 65 72 79 74
    +1 +1 +1 +1
  => 66 73 80 75 = BIPK

Kód každého čísla se zvýšil právě o jedničku.

K dešifrování použijeme obrácený postup - snížíme kód o jedničku:

BIPK = 66 73 80 75
    -1 -1 -1 -1 
  => 65 72 79 74 = AHOJ

Nebo jiný příklad zašifrovaného slova:

WJWBU = 87 74 87 66 85 
  => 86 73 86 65 84 = VIVAT

Šifrovací klíč

Šifrování Caesarovou šifrou má mnoho variant, nemusíme totiž posouvat písmena o jedničku, ale třeba o 5:

AHOJ = 65 72 79 74
  => 70 77 84 79 = FMTO

Nebo o 10:

AHOJ = 65 72 79 74 
  => 75 82 89 84 = KRYT

Číslo, o které posouváme, označujeme za šifrovací klíč. I když posel ví, že zašifrovaná zpráva, kterou přenáší, je šifrovaná posunovací Caesarovou šifrou, bez znalosti klíče ji není schopen dešifrovat.

Jedině, že by posel zkusil všechny možné posuny, tedy klíče od 1 do 26 a u jednoho z klíčů by dostal čitelný výsledek. To, pravda, není až tak složité a proto se v praxi tato šifra již nepoužívá, pro účely zde je však výborná.

Pusťme se tedy do prvního podpisu s Caesarovou šifrou.

© David Navara, nuabi, s.r.o. ~ rev. 02.04.2021 20:58 ~ Kopírovat jen s uvedením zdroje: www.elektronicky-podpis.info.


Využijte služby INOXI: Zřízení elektronického podpisu v pohodlí Vaší kanceláře bez nutnosti návštěvy pošty. Nebo bez dopravy vzdálená asistence a instalace po celé ČR. Obojí včetně kompletní instalace a zaškolení.

Kompendium razítko


Podpis plnícím perem