Podpis poprvé - symetrickou šifrou

Cézar chce poslat do Říma zprávu, že zvítězil:

VENI VIDI VICI

Cézar používá při šifrování Caesarovou šifrou šifrovací klíč 3. Zašifrovaná zpráva by tak vypadala následovně:

YHQL YLGL YLFL

Cézar píše a podepisuje

Řekněme však, že Cézar v daném případě nechce celou zprávu šifrovat, například proto, že se chce pochlubit (byť bez záruky) všem, kdo ji dostanou do ruky. Cézar chce ovšem pevně zaručit, že v Římském senátu si budou senátoři naprosto jisti, že zpráva skutečně pochází od něj. Sečte tedy kódy písmen zprávy, jakoby všechna písmena zvážil:

 V  E  N  I
 86+69+78+73
 V  I  D  I
+86+73+68+73
 V  I  C  I
+86+73+67+73 = 905

A teprve a pouze na tento součet uplatní svůj šifrovací klíč:

905 => 908

A zde prosím zjednodušme, ať se ve výkladu neztratíme, že čísla šifrujeme jako čísla a nikoliv jako písmenné symboly římského číslování. Číslo 905 tedy nešifrujeme otrocky jako písmena CMV římského zápisu tohoto čísla na písmena FPY - posun jednotlivých písmen o 3. Číslo CMV šifrujeme jednoduše na CMVIII - přičtení 3.

Posel doručuje a rozumí obsahu

Do Říma pak Cézar posílá zčásti čitelnou, zvláštně podepsanou zprávu:

VENI VIDI VICI CMVIII

(čti: VENI VIDI VICI 908)

Všichni poslové, kteří doručují zprávu, si ji bez problémů přečtou (včetně magického čísla na konci), ale neví jistě, jestli skutečně Cézar už zvítězil, nebo jestli doručují nějakou mystifikaci od nepřítele. Nevzdělaný posel netuší, že číslo na konci má být podpis (a podobně reagují web-mailoví klienti na elektronicky podepsaný e-mail). Ani vzdělaný posel však nezná Cézarův šifrovací klíč a ideálně ani neví, že Cézar používá Caesarovu šifru. 

Senátoři čtou a ověřují

Římští senátoři však vědí, že Cézar šifruje Caesarovou šifrou s klíčem 3. Sečtou hodnoty písmen zprávy (bez podpisu): 905, od magické koncovky, podpisu zprávy CMVIII (908) odečtou Cézarův šifrovací klíč 3, porovnají (905=905) a usoudí, že zprávu jistě poslal a podepsal právě Cézar.

Shrnutí

Rozeberme ještě zřetelně text zasílané zprávy:

  • VENI VIDI VICI - samotný obsah zprávy
  • CMVIII (908) - Cézarův podpis realizovaný Caesarovou šifrou

A uvědomme si, že ono CMVIII je nejjednodušší případ elektronického podpisu. Takto vypadá elektronický podpis - je to jen číslo, číslo specificky odvozené z obsahu zprávy a specificky vytvořené podle autora podpisu.

K podepisování se však ve skutečnosti nepoužívá Caesarova šifra, ale šifry o něco složitější.

© David Navara, nuabi, s.r.o. ~ rev. 10.02.2020 11:55 ~ Kopírovat jen s uvedením zdroje: www.elektronicky-podpis.info.


Využijte služby INOXI: Zřízení elektronického podpisu v pohodlí Vaší kanceláře bez nutnosti návštěvy pošty. Nebo bez dopravy vzdálená asistence a instalace po celé ČR. Obojí včetně kompletní instalace a zaškolení.

Kompendium razítko


Podpis plnícím perem